Kystgeita's historie

Litt historie

Tamgeita stammer fra den ville bezoargeita (Capra aegagrus) som lever i Lilleasia, Kaukasia og østover. Geita ble temmet for 10000-7000 år f.kr.
Til Norge kom tamgeita på overgangen mellom steinalder og bronsealder 1500-1400 år f.kr.

Geita ble tidligere holdt i stort antall i Europa. Den var et viktig husdyr og har nok reddet mange fra sultedøden. Den var også viktig når det skulle ryddes nytt land, geitene gnagde ned ungskog og kratt.

Kystgeita må vel regnes for å være den Norske urgeita.
I historiske kilder fortelles det at geita var med på de fleste emigrasjonene fra Norge. Til Island kom geitene i år 874, Grønnland med Eirik Raude i år 985 og til Vinland med Torfin Karlsevne på begynnelsen av 1000-tallet. Fra Island sies det at det ikke har vært andre importer av geit siden år 874. Disse geitene stammet antaglig fra den gamle vestlandsgeita. Historiske kilder fra 1703 viser at geiter ble holdt over hele Island men i et lite antall. Telling fra 1703 viser 818 stykker. Laveste antall i 1890 med 100 stk og høyest antall i 1930 med 2983 stk.
Da vesterbygden på Grønnland ble avfolket skriver presten Ivar Bårdsen i 1341 at det er ingen folk igjen, bare ville hester,geiter,sauer og kveg.

I Norge og Norden var geitene nokså like. Skille var kansje det at noen ble melket mer en andre, og da særlig langs vestkysten av Norge ble den  dominert mere av kjøtt og skinnproduksjon. Mulighetene for å ha større flokker i utegang hadde kansje også en betydning for utviklingen av kystgeita. Det finnes beskrivelse av kystgeithold tilbake til 1700-tallet. Tradisjonen med kystgeithold har holdt seg lengst i Selje kommune på Stadtlandet. Det var også her den siste rest av kystgeita overlevde.
Tamgeiter har lett for å bli villgeiter det er det mange eksempler på rundt i verden, også i Norge. Det har vært flere villflokker av kystgeit i Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal. De mest kjente er flokkene på øya Skorpa og Sandsøya. Der finnes det i dag ville geiter som har vært forvillet siden begynnelsen av 1950-tallet.
Tidligere fantes det også forvillede geiter på øya Vega i Nordland men de er utryddet.

Tidligere ble den Norske geita delt opp i flere raser. Det var Telemarksgeita, Gudbrandsdalgeita/Dølageita, Finnmarksgeita og Vestlandsgeita. I dag har vi blandet sammen alle disse rasene til Norsk melkegeit. Den gamle vestlandsgeita finnes enda i en liten forvillet flokk på Kvist mellom Høyanger og Balestrand.  I 1940 sluttet de med melkeproduksjon og geitene ble da overlatt til seg selv.

Kystgeita som har vært brukt til kjøttproduksjon levde mer eller mindre uforstyrret av datidens lærde innen geiteavl og ble dermed reddet fra utryddelse takket være standhaftige bønder som ville holde på tradisjonen.

Kommer mere stoff her..

Nyeste kommentarer

10.09 | 01:14

Hei. Ønsker å komme i kontakt med noen som kan skaffe bukke horn av geit. Da jeg lager tradisjonelle kniver og vil lage dette med geitehorn. Mvh Helge R

08.03 | 04:22

Hei bor i Troms også lurte på om det fantes liv dyr av kystgeit så langt nord

06.02 | 09:52

Hei, me ønsker å starte opp med kystgeit. Bur i sone 3. Er det nokon til salgs i år?

06.02 | 09:50

Hei, eg ønsker å kjøpe kystgeit i sone 3, om nokon sel dette.